Více než 3000 ha

Více informací

Sklizeň cukrové řepy

Více informací

Tradiční chov skotu

Více informací
ZS Sloveč, a.s.

Tradice v zemědělství.

ZS Sloveč, a.s. pěstuje tradiční plodiny – ozimou pšenici, ozimý ječmen, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici, vojtěšku.

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Počet hektarů:

3000 ha

Počet dojnic:

700 kusů
ZS Sloveč, a.s. ČR

AKTUALITY

Zemědělství pro 21. století.

Rostlinná výroba

ZS Sloveč, a.s. pěstuje tradiční plodiny – ozimou pšenici, ozimý ječmen, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici, vojtěšku.

Více informací

Živočišná výroba

Zemědělská společnost Sloveč, a.s. se tradičně věnuje také chovu skotu.

Více informací

Projekty

Zapojujeme se do projektů EU či MZE a MŽP.


Více informací

Spolupracujeme: