více než 3000 ha

Kde ZS Sloveč, a.s. pěstuje tradiční plodiny – ozimou pšenici, ozimý ječmen, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici, vojtěšku

setí jarních plodin

kolový traktor New Holland T7.260 a radličkový secí stroj Horsch 8 CO

skladovací sila

Posklizňové skladování zrnin ve skladovacích silech firmy GSI.

sklizeň řepky

Kombajn New Holland CX 8080 přímo v akci.

chov skotu

Tradiční chov černostrakatého plemena skotu pro produkci mléka.

Aktuality

16.6.2021 - Konání valné hromady

Pozvánka pro akcionáře zde (.PDF)

Uzávěrka zde (.PDF)


Více aktualit ZDE

Úvodní slovo

Vítejte na stránkách Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. se sídlem v Městci Králové.Fotogalerie

Publicita:

Dotační tituly Zemědělská společnost Sloveč,a.s.


1. název projektu: Nadzemní nádrž na kejdu Sloveč

Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku


2. Název projektu: Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Zemědělská společnost Sloveč, a.s.

Hlavní cíl: podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí


3. Název projektu: Zemědělská společnost Sloveč ,a.s. – posklizňová linka

Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělské podniku


4. Název projektu: Kompostárna bioodpadu ZS Sloveč, a.s.

Hlavní cíl: vybavení kompostárny na území Středočeského kraje, realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady


5. Název projektu: Zemědělská společnost Sloveč, a.s. – farma živočišné výroby ve Slovči

Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku


6. Název projektu: Ubytovací zařízení Tanvald

Hlavní cíl: rekonstrukce objektu, zvýšení kapacity, vytvoření parkovacích míst


7. Název projektu: Zemědělská společnost Sloveč, a.s. - snížení energetické náročnosti

Hlavní cíl: snížení energetické náročnosti výroby společnosti


8. Název projektu: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Hlavní cíl: podpora inovací v zemědělské prvovýrobě
Spolupracujeme: