Šetrně k přírodě a lidem
1. název projektu:

Nadzemní nádrž na kejdu Sloveč

Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku


2. název projektu:

Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Zemědělská společnost Sloveč, a.s.

Hlavní cíl: Hlavní cíl: podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí


3. název projektu:

Zemědělská společnost Sloveč ,a.s. – posklizňová linka

Hlavní cíl: Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělské podniku


4. název projektu:

Kompostárna bioodpadu ZS Sloveč, a.s.

Hlavní cíl: vybavení kompostárny na území Středočeského kraje, realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady


5. název projektu:

Zemědělská společnost Sloveč, a.s. – farma živočišné výroby ve Slovči

Hlavní cíl: investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku


6. název projektu:

Ubytovací zařízení Tanvald

Hlavní cíl: Hlavní cíl: rekonstrukce objektu, zvýšení kapacity, vytvoření parkovacích míst


7. název projektu:

Zemědělská společnost Sloveč, a.s. - snížení energetické náročnosti

Hlavní cíl: Hlavní cíl: snížení energetické náročnosti výroby společnosti


8. název projektu:

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Hlavní cíl: podpora inovací v zemědělské prvovýrobě