Šetrně k přírodě a lidem
ZS Sloveč, a.s.

Informace o rostlinné výrobě

Zemědělská společnost Sloveč , a.s. obhospodařuje výměru 3000 ha v oblasti Městce Králové. Pozemky se nacházejí v 19 katastrálních územích. Většina výměry je v katastrálních územích Městce Králové, Slovče, Kamilova, Střihova a Vinic.

ZS Sloveč, a.s. pěstuje tradiční plodiny – ozimou pšenici, ozimý ječmen, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici, vojtěšku. Velký podíl je věnován cukrovce, dále se pěstují sója, bob a podle situace na trhu i další plodiny jako je hořčice, svazenka, slunečnice, mák, kmín atd.